บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะ

พบ 1 รายการ

เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะ

เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะ ภูเก็ตอันดามันทราเวลแอนด์ทัวร์ มีบริการขายตั๋วเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและยังคำนึงถึงความปลอดภัย สามารถเลือกการเดินทางได้ตามตารางด้านล่างนี้
เริ่มต้น ผู้ใหญ่ 550 บาท/ท่าน , เด็ก 400 บาท