พายเรือแคนูอ่าวพังงา


พายเรือแคนูอ่าวพังงา

พายเรือแคนูชมอ่าวพังงา ท่านจะได้ชมความงามของหินงอกหินย้อย ของเกาะเล็ก เกาะน้อย อ่าวพังงามีเกาะห้อง ซึ่งเป็นที่สำหรับพายเรือแคนนู เพราะมีน้ำทะเลที่สงบ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนอ่าวพังงา เกาะพนัก เป็นเกาะที่สวยงาม มีถ้ำหินงอก หินย้อย และมีแอ่งน้ำตกขนาดเล็ก ลดหลั่นกันอยู่ในถ้ำ เกาะห้อง เป็นภูเขาเล็กใหญ่สลับซับซ้อน เมื่อแล่นเรือเข้าไประหว่างเกาะ มองโดยรอบเหมือนอยู่ในห้องโถงใหญ่ที่มีประตู 2 บาน และเป็นแหล่งปะการังที่สวยงาม

รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยว
เปิดให้บริการ : ทุกวัน
โปรแกรมเต็มวัน
07:30 – 08:00 น. รับท่านจากโรงแรม
09:00 – 16:00 น.
เดินทางสู่อ่างพังงาโดยเรือใหญ่
เรือถึงเกาะพนัก ลงเรือแคนู พนักงานพายนำท่านสัมผัส ธรรมชาติของป่าโกงกาง ผ่านถ้ำที่สวยแปลกประตา เดินทางต่อไปยังถ้ำค้างคาว พายเรือเข้าไปในถ้ำ จนสุดปากถ้ำจะทะลุไปยังบริเวณป่าโกงกาง ดูวิถีชีวิต สัตว์น้ำต่าง ๆ เรือออกเดินทางไปเขาพิงกันและเขาตะปู อ่าวพังงา สัมผัสความงดงาม รูปร่างแปลกประหลาด
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ แบบบุฟเฟ่ หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วออกเดินทางต่อไปยังเกาะห้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นลากูน และพายเรือชมห้องต่าง ๆ อันตระการตา
เล่นน้ำที่เกาะละวะ หรือหัดพายเรือด้วยตนเอง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
16:30 – 17:00 น. ถึงท่าเรือและพาท่านเดินทางกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ


ผู้ใหญ่ 1,400 บาท / เด็ก 1,100 บาท (เด็ก 3-10 ขวบ)
 

 

โปรแกรมรวม
รถ รับส่งจากที่พัก โปรแกรมทัวร์ด้านบน ประกันอุบัติเหตุ อาหารเที่ยง ชา กาแฟ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผลไม้ อุปกรณ์พายเรือแคนู ไกด์ และพนักงานพายเรือที่มีประสบการณ์
 
สิ่งของที่ควรนำไป
ชุดว่ายน้ำ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ครีมกันแดด หมวก แว่นกันแดด ผ้าเช็ดตัว กล้องถ่ายรูป และรองเท้าแตะ
 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
•  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 100 บาท/ท่าน สำหรับรถรับส่ง ในเมืองภูเก็ต
•  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท/ท่าน สำหรับรถรับส่ง ที่แหลมพันวา หาดราไวย์ หาดในหาน หาดรายัน
   หาดในทอน อ่าวปอ หาดกมลา หาดสุรินทร์ และ โคกกอย
 
หมายเหตุ
ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมทัวร์ เนื่องจากสภาพอากาศ อุบัติเหตุ หรือการเปลี่ยนแปลงจากการคำนึงถึงความปลอดภัยของแขกทุก ๆ ท่านเป็นสำคัญ นอกเหนือจากนี้บริษัทไม่แนะนำให้ท่าน นำสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือของมีค่าติดตัวไป เนื่องจากบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของเสียหายหรือสูญหาย