เที่ยวชมทัศนียภาพ กระบี่

พบ 1 รายการ

ทัวร์เกาะกลาง ล่องเรือชมเขาขนาบน้ำ

ล่องเรือชมธรรมชาติริมฝั่งชายเลน ป่าโกงกางซึ่งอนุรักษ์ไว้ตาม พระราชดำริฯในสมเด็จพระราชินี ที่ยังคงความสมบูรณ์ตามระบบนิเวศวิทยาปูก้ามดาบ,ลิงแสม,ปลาตีน,ปูลม,หอยจุ๊บแจง,หอยเข็ม มีมากมายให้ผู้มาเยือนได้ชมแวะเขาขนาบน้ำ ขึ้นชมถ้ำขนาบน้ำประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เที่ยวเกาะกลาง ขึ้นรถสกายแล๊ป เที่ยวรอบเกาะ ชมวิถีชุมชน ดูการสาธิตและขั้นตอนการทำผ้าปาเต๊ะและลงมือเพ้นผ้าปาเต๊ะด้วยตัวเอง

ผู้ใหญ่ 1,300 บาท / เด็ก 1,300 บาท