เที่ยวเกาะราชาและเกาะเฮ


เที่ยวเกาะราชาและเกาะเฮ

เที่ยวเกาะราชาและเกาะเฮ โดยเรือสปีดโบ็ท, ภูเก็ต
เกาะราชา เป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันตกของภูเก็ต ใช้เวลาเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท ประมาณ 30 นาที เกาะราชาใหญ่เป็นเกาะที่มี่ความสวยงาม นอกจากแนวปะการังน้ำตื้นแล้ว ยังมีหาดทรายขาวสะอาด และบรรยากาศที่เงียบสงบ เกาะเฮเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้ของภูเก็ต ใช้เวลาเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท ประมาณ 15 นาที เกาะเฮเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับเกาะราชาใหญ่ เนื่องจากมีปะการังน้ำตื้นสวยงาม ฝูงปลามากมาย และมีกีฬาทางน้ำไว้บริการมากมาย และสามารถเดินทางไปเช้าเย็นกลับได้เกือบตลอดปี

รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยว
เปิดให้บริการ : ทุกวัน
โปรแกรมเต็มวัน
08:00 - 08:45 น. รับท่านจากที่พัก
09:00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือไปยังเกาะราชา โดยเรือสปีดโบ็ท
09:30 น. เดินทางถึงเกาะราชา นำท่านดำน้ำชมปะการังสวยงามที่อ่าวปาต๊ก
10:30 น. นำท่านไปดำน้ำต่อที่อ่าวสยามและอ่าวคอนเค ซึ่งทั้งสองอ่าวนี้ท่านจะประทับใจกับประการัง และฝูงปลานานาชนิด
12:30 น. รับประทานอาหารเที่ยง และหลังอาหารเที่ยงท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยโดยการดำน้ำ ว่ายน้ำ หรือพักผ่อนบนชายหาดบนเกาะราชา
14:00 น. ออกเดินทางจากเกาะราชาไปยังเกาะเฮ
14:20 น. เดินทางถึงเกาะเฮ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับหาดทรายสีขาว น้ำทะเลสีฟ้า ดำน้ำดูปะการังและปลาทะเลนานาชนิด หรือพักผ่อนบนหาดทราย
15:20 น. เดินทางออกจากเกาะเฮกลับเกาะภูเก็ต.
15:40 น. ถึงเกาะภูเก็ตและพาท่านกลับที่พักโดยปลอดภัย


ผู้ใหญ่ 1,100 บาท เด็ก 900 บาท (เด็กอายุ 4-11 ปี)
 

โปรแกรมรวม
รถรับส่งจากที่พัก โปรแกรมทัวร์ด้านบน ประกันอุบัติเหตุ อาหารเที่ยง ชา กาแฟ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผลไม้ อุปกรณ์ดำน้ำ ไกด์ และค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ
 
สิ่งของที่ควรนำไป
ชุดว่ายน้ำ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ครีมกันแดด หมวก แว่นกันแดด ผ้าเช็ดตัว กล้องถ่ายรูป และรองเท้าแตะ
 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
•  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 100 บาท/ท่าน สำหรับรถรับส่งที่หาดสุรินทร์ หากกมลา หาดราไวย์ แหลมพันวา
   และหาดในหาน
•  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท/ท่าน สำหรับรถรับส่งที่หาดลายัน หาดบางเทา หาดลากูน่า และสนามบิน
•  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 300 บาท/ท่าน สำหรับรถรับส่งที่หาดในทอน และหาดในยาง
•  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 400 บาท/ท่าน สำหรับรถรับส่งที่หาดไม้ขาว
 
หมายเหตุ
ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมทัวร์ เนื่องจากสภาพอากาศ อุบัติเหตุ หรือการเปลี่ยนแปลงจากการคำนึงถึงความปลอดภัยของแขกทุก ๆ ท่านเป็นสำคัญ นอกเหนือจากนี้บริษัทไม่แนะนำให้ท่าน นำสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือของมีค่าติดตัวไป เนื่องจากบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของเสียหายหรือสูญหาย